dijous, 28 de març de 2013

La malaltia celíaca


La malaltia celíaca és una malaltia crònica definida com una intolerància al gluten que provoca una atrofia o una disminució de la capacitat absortiva de l’intestí prim, i d’aquesta manera no poder obtenir els nutrients necessàries per a les nostres funcions vitals.
Per saber què és el gluten cal mirar als cereals que consumim. Es tracta d’una proteïna que es troba en la llavor de molts cereals com el blat, ordi o sègol. La civada conté gluten en menor quantitat que el blat però la persona que té al·lèrgia o intolerància tampoc la pot consumir. Però en canvi, no se’n troba en el panís, arròs, quinoa, amarant...
La ingesta de gluten en persones celíaques, encara que sigui en poca quantitat, provoca una reacció immunitària a l’intestí prim caracteritzada per una inflamació de la mucosa intestinal i menor quantitat de vellositats intestinals, que aquestes tenen la funció d’absorbir els nutrients que consumim en la ingesta d’aliments. Si aquesta malaltia no es diagnostica i perdura en el temps el malalt celíac desencadenarà desequilibris nutricionals i desnutrició.

Signes i símptomes de la malaltia celíaca
La malaltia celíaca no sempre es manifesta de forma clara. Les manifestacions més comuns de la malaltia són símptomes gastrointestinals (diarrees, colon irritable...), carència de ferro, problemes dermatològics...
[Si és pateix alguna d’aquetes malalties no significa obligatòriament que es diagnostiqui la malaltia celíaca].
El diagnòstic el realitzarà un metge desprès de fer les proves pertinents.

Tractament: dieta sense gluten
L’únic tractament eficaç per la persona celíaca és la dieta sense gluten. S’ha d’eliminar de la dieta tots els aliments que tinguin gluten de forma natural o productes preparats que el puguin contenir.

Si voleu tenir més informació sobre la malaltia podeu entrar a la web de celíacs de Catalunya: www.celiacscatalunya.org