Alimentació en etapes vitals

L’embaràs i la lactància són moments molt importants en l’etapa vital de la dona però també en el creixement i desenvolupament del fetus i posteriorment del nadó. Una correcta alimentació aportarà els nutrients necessaris per al nou membre de la família, uns condicionants que l’acompanyaran la resta de la seva vida. Com a mare és un dels millors regal que li pots fer.