Nutrició infantil i familiar

S’està veient un increment en l’obesitat infantil i en malalties relacionades amb l’excés de menjar, consum d’aliments superflus, l’alt ús de pantalles i la poca activitat física. És important que canviem aquesta tendència. És per això que els hàbits alimentaris que té l’infant venen donats pel comportament i la relació amb el menjar que té tota la família. Treballarem des de diferents punts de vista: per què menja en excés? Es premia amb el menjar? Com són les menjades familiars? El nen o la nena es mou, juga, fa exercici? Hi ha grups d’aliments que no li agraden, com moltes vegades passa amb la verdura? I moltes més coses per aconseguir un creixement i desenvolupament favorable, en salut.