La malaltia
celíaca és una malaltia crònica definida com una intolerància al gluten que
provoca una atrofia o una disminució de la capacitat absortiva de l’intestí
prim, i d’aquesta manera no poder obtenir els nutrients necessàries per a les
nostres funcions vitals.
Per saber què és
el gluten cal mirar als cereals que consumim. Es tracta d’una proteïna que es
troba en la llavor de molts cereals com el blat, ordi o sègol. La civada conté
gluten en menor quantitat que el blat però la persona que té al·lèrgia o
intolerància tampoc la pot consumir. Però en canvi, no se’n troba en el panís,
arròs, quinoa, amarant…
La ingesta de
gluten en persones celíaques, encara que sigui en poca quantitat, provoca una
reacció immunitària a l’intestí prim caracteritzada per una inflamació de la
mucosa intestinal i menor quantitat de vellositats intestinals, que aquestes
tenen la funció d’absorbir els nutrients que consumim en la ingesta d’aliments.
Si aquesta malaltia no es diagnostica i perdura en el temps el malalt celíac
desencadenarà desequilibris nutricionals i desnutrició.

Signes i símptomes de la malaltia celíaca
La malaltia
celíaca no sempre es manifesta de forma clara. Les manifestacions més comuns de
la malaltia són símptomes gastrointestinals (diarrees, colon irritable…),
carència de ferro, problemes dermatològics…
[Si és pateix
alguna d’aquetes malalties no significa obligatòriament que es diagnostiqui la
malaltia celíaca].
El diagnòstic el
realitzarà un metge desprès de fer les proves pertinents.

Tractament: dieta sense gluten
L’únic tractament
eficaç per la persona celíaca és la dieta sense gluten. S’ha d’eliminar de la
dieta tots els aliments que tinguin gluten de forma natural o productes
preparats que el puguin contenir.
Si voleu tenir
més informació sobre la malaltia podeu entrar a la web de celíacs de Catalunya:
www.celiacscatalunya.org

Deixa una resposta